Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas zemesgabalam Ventspils ielā 50 un tam piegulošajai teritorijai publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmes rezultātiem

2017.gada 6.februārī plkst.16.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notika sanāksme, kurā tika izskatīti lokālplānojuma redakcijas zemesgabalam Ventspils ielā 50 un tam piegulošajai teritorijai publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no 31.10.2016. līdz 13.12.2016., ar tās materiāliem varēja iepazīties Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, interneta portālā www.geolatvija.lv un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā. Publiskās apspriešanas laikā ir saņemti visi institūciju atzinumi. Iedzīvotāju priekšlikumi netika iesniegti.

 Ar koriģēto lokālplānojuma 1. redakciju un stratēģiskās ietekmes un vidi novērtējumu var iepazīties elektroniskā veidā: