„Metrum” turpina iegūto datu apstrādi un analīzi ar ES līdzfinansējumu īstenotā projekta „Jaunas meža inventarizācijas tehnoloģijas izstrāde” ietvaros

Finansējuma saņēmējs SIA „Metrum” (Līguma ar LIAA Nr. L-JPI-09-0073) augustā turpina veikt iepriekš iegūto datu apstrādi, analīzi un klasifikāciju projekta „SIA „Metrum” jaunas meža inventarizācijas tehnoloģijas izstrāde” ietvaros.

Jaunā tehnoloģija atrisinās galvenās meža taksācijas problēmas – vērtētāja subjektivitāte, izpildes laiks, cilvēkresursu patēriņš, izmaksas. Projekta mērķis ir izstrādāt principiāli jaunu meža inventarizācijas tehnoloģiju, kur datu ievākšana tiek nodrošināta ar speciāli aprīkota lidaparāta palīdzību, interesējošo objektu tikai pārlidojot, bet ievākto datu analīze nodrošināta ar specializētas programmatūras palīdzību.

Lai to izdarītu, vispirms tiks veikts rūpnieciskais pētījums un iegūtas jaunas zināšanas un paņēmieni, uz kuru bāzes tiks realizēta otra projekta daļa - programmatūras eksperimentālā izstrādne.

Projekta veiksmīgu realizāciju nodrošinās zinātnieku no Latvijas Lauksaimniecības universitātes līdzdalība.

Atbalsta finansējums veidos 33% no kopējām projekta izmaksām. Lielāko daļu no atbalsta finansējuma veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un daļu valsts budžeta finansējums.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar

logo_liaa

Finansējuma saņēmējs SIA "METRUM" 2009. gada 25. septembrī ir noslēdzis līgumu Nr. L-JPI-09-0073 ar v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta " SIA "METRUM" jaunas meža inventarizācijas tehnoloģijas izstrāde" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

logo_ERAF_ES

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ