Sākas Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta publiskā apspriešana

Sākas Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta publiskā apspriešana

No 7.aprīļa līdz 5.maijam notiek Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2038.gadam projekta publiskā apspriešana.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes mērķis – noteikt pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un specializāciju, kā arī telpiskās attīstības perspektīvu aprakstoši un grafiski.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi veic Krimuldas novada pašvaldība sadarbībā ar "METRUM" Rīgas centrālo biroju.

Ar publiskajai apspriešanai nodotajiem dokumentiem iespējams iepazīties šeit.