Būvniecība

Kur strādājam / Būvniecība /

Dzīvojamās būves

Dzīvojamā zonā esošajiem zemes gabaliem paredzētais lietošanas veids pamatā ir dzīvojamā apbūve, kas ir - savrupmājas, dvīņu mājas, daudzdzīvokļu mājas. Ņemot vērā pilsētas struktūru un vajadzības, ir jāizvērtē konkrētas dzīvojamās zonas apbūves veidols - stāvu skaits, apbūves blīvums, ainavas izskats. Arhitekti un pilsētu plānotāji sadarbojoties ar pašvaldībām nosaka piemērotākos parametrus ēkām un visai teritorijai un prognozē iedzīvotāju sastāvu un vēlmes ilgā laika posmā. Plānojot dzīvojamo apbūvi, jāapsver arī ekonomiskās un jau esošās ainavas iespējas. Zonējumu platības, novietojumus un ierobežojumus izstrādā teritoriju plānošanas procesā, konsultējoties ar pašvaldību un ieinteresētajām personām, kas ir zemju īpašnieki un attīstītāji.

> Topogrāfija

> Robežu uzmērījumi

> Sadalīšana

> Novērtēšana

> Izmantošana

> Tirdzniecība

> Apsaimniekošana