Būvniecība

Kur strādājam / Būvniecība / Dzīvojamās būves /

Robežu uzmērījumi

Apbūves teritorijas vērtējamas kā visvērtīgākās zemes un tieši pilsētu teritorijās to cena ir krietni vien augstāka par lauku teritorijās esošo zemes gabalu vērtībām. Īpašuma vērtību ietekmē katrs kvadrātmetrs, tāpēc ir svarīgi precīzi noteikt tā robežas un platību. Ierakstot zemes vai būves īpašumu zemesgrāmatā jeb tiesiskajā kadastrā, kas apstiprina zemes īpašumtiesības, kā arī zemes īpašnieku maiņas un nomas gadījumos, īpašuma sadales gadījumā, ir nepieciešams zemes robežu plāns, zemes situācijas plāns un apgrūtinājumu plāns. Metrum veic zemes gabalu robežu instrumentālu uzmērīšanu, izgatavojam robežu un situācijas plānus.

metrumgroup_city_development_2