Būvniecība

Kur strādājam / Būvniecība / Dzīvojamās būves /

Sadalīšana

Pilsētvides plānošanas procesā tās teritorijas un daļas tiek sadalītas pēc plānotās atļautās lietošanas veidiem – tiek veikta zonēšana. Dzīvojamo apbūvi raksturo dzīvokļu ēkas un privātmājas, kas paredzētas iedzīvotāju pastāvīgai uzturēšanās iespējai.

Plānojot pilsētu attīstības struktūru, tajā ir jāparedz noteikts daudzums teritorijas, kas paredzēta dzīvojamās apbūves īstenošanai, vai pat jāparedz noteikti rajoni, kuru pamatā ir tikai dzīvojamā apbūve. Plānojot dzīvojamo apbūvi pilsētvidē, vērā jāņem attiecīgais iedzīvotāju skaits, apkārtējo teritoriju izmantošanas veids, transporta struktūras un vispārējās vajadzības.

Bieži ir jāveic esošo īpašumu sadalīšana vai apvienošana, kas prasa augstas tehniskas un juridiskas zināšanas, ko nodrošina speciālisti, kas ir mūsu rīcībā.

sadales priekslikums metrum_1