Būvniecība

Kur strādājam / Būvniecība / Dzīvojamās būves /

Tirdzniecība

Dzīvojamo būvju tirgus vienmēr ir bijis aktuāls visos laikos, jo viena no cilvēces pamatvajadzībām ir vajadzība pēc mājokļa, kas simbolizē stabilitāti, mieru un patvērumu. Nekustamā īpašuma vērtības rādītāji ir cena, par kādu tas visdrīzāk tiks pārdots, un cena, par kādu tas visdrīzāk tiks nopirkts. Abu iesaistīto pušu kompromiss – pārdošanas, pirkšanas cena – ir nekustamā īpašuma tirgus vērtība. Īpašuma tirgus vērtību ir iespējams noteikt veicot matemātiskus aprēķinus, kas balstīti uz ekonomiskajām tendencēm un raksturo identiskus vai līdzīgus nekustamos īpašumus noteiktā laika periodā. Dzīvojamās būves pārdošanas vai nomas gadījumos ir svarīgi noteikt īpašumam atbilstošu cenu, kad pārdevējs (īpašnieks) iegūtu visaugstāko finansiālo labumu.

metrum_sales