Būvniecība

Kur strādājam / Būvniecība / Dzīvojamās būves /

Topogrāfija

Zemes gabaliem, kuriem kā galvenais lietošanas mērķis ir noteikts dzīvojamo būvju, kas ir savrupmājas, dvīņu mājas un daudzdzīvokļu nami, apbūve, pirms projektēšanas uzsākšanas ir nepieciešams teritorijas topogrāfiskais plāns, kas attēlo apvidus objektu formu, izmērus un savstarpējo izvietojumu.

Atbilstoši plāna mērogam, tajā attēlo tādu objektu daudzumu, kas rada pietiekamu priekšstatu par apvidu, kas pilsētu teritorijās ir pietiekami liels, lai iespējami daudz un precīzi tiktu attēlots. Topogrāfiskajā uzmērīšanā veic gan virszemes, gan apakšzemes apvidus objektu uzmērīšanu gan 2, gan 3 dimensijās. Topogrāfiskās uzmērīšanas uzsākšanai nepieciešams robežu plāns vai shēma, kur norādīta uzmērāmā teritorija. Metrum veic topogrāfisko uzmērīšanu visā Latvijas teritorijā visa veida teritorijām. 

metrum_procesu_kontrole