Būvniecība

Kur strādājam / Būvniecība /

Infrastruktūras objekti

Sporta būves un veselības aprūpes būves ir sabiedrības labklājību un pašvaldības attīstību raksturojošs rādītājs, kad iedzīvotājiem ir pieejamas fiziskas aktivitātes un iespēja iegūt medicīnisku palīdzību. Šo būvju esamībai jābūt sabalansētai un nepārspīlētai, tomēr visai sabiedrībai pieejamai.

Ņemot vērā pilsētas struktūru un vajadzības, ir jāizvērtē konkrēta rajona apbūves veidols - stāvu skaits, apbūves blīvums, ainavas izskats. Arhitekti un pilsētu plānotāji sadarbojoties ar pašvaldībām nosaka piemērotākos parametrus ēkām un visai teritorijai un prognozē iedzīvotāju sastāvu un vēlmes ilgā laika posmā.

> Topogrāfija

> Robežplāni

> Plānošana

> Optimāls pielietojums

> Apsaimniekošana