Būvniecība

Kur strādājam / Būvniecība / Infrastruktūras objekti /

Optimāls pielietojums

Infrastruktūras objekti ir sabiedrības labklājības un attīstības raksturojošs rādītājs. Šo būvju funkcionalitātei jābūt sabalansētai, ilgtspējīgai, un visai sabiedrībai pieejamai. Plānojot šādus objektus īpaši rūpīgi ir jānem vērā pilsētas struktūru un vajadzības,  jāizvērtē konkrēta rajona apbūves veidols - stāvu skaits, apbūves blīvums, ainavas izskats. Mūsu plānotāji sadarbojoties ar pašvaldībām nosaka piemērotākos parametrus ēkām un visai teritorijai un prognozē iedzīvotāju sastāvu un vēlmes ilgā laika posmā. Tāpat, konsultējoties ar pašvaldību un ieinteresētajām personām, tiek izstrādātas zonējumu platības, novietojumi un optimalakie infrastruktūras risinājumi.

3D_modelis_metrum