Būvniecība

Kur strādājam / Būvniecība / Infrastruktūras objekti /

Plānošana

Pilsētvides plānošanas procesā tās teritorijas un daļas tiek sadalītas pēc plānotās atļautās lietošanas veidiem – tiek veikta zonēšana. Infrastruktūras apbūve sevī iekļauj dažādus sabiedrībai būtiskus funkciju nodrošinājuma pakalpojumus, līdz ar to uzliekot papildus atbildību projektēšanas , objektu realizācijas un ekspluatācijas gaitā. Papildus tam, plānojot pilsētu attīstības struktūru, tās administratīvajos rajonos un daļās jāparedz vienmērīgs un pamatots sabiedriskās infrastruktūras attīstības zonējums, kas atbilstu ilgtspējības pamatprincipiem.

ter_planning_metrum_city