Būvniecība

Kur strādājam / Būvniecība / Infrastruktūras objekti /

Robežplāni

Tie īpašumi, kuriem lietošanas mērķis ir infrastruktūras objektu apbūve, ir vieni no svarīgakajiem pilsētu teritorijās. Topošo objektu vērtību un izbūvi ietekmē katrs kvadrātmetrs, tāpēc ir svarīgi precīzi noteikt tā robežas un platību.

Metrum veic zemes gabalu robežu instrumentālu uzmērīšanu, izgatavo robežu un situācijas plānus, lai infrastruktūras obkjektu plānošanas un realizācijas gaitā resursi tiktu izmantoti maksimāli efektīvi.

buvasis_metrum