Būvniecība

Kur strādājam / Būvniecība / Infrastruktūras objekti /

Topogrāfija

Zemes gabaliem, kuriem kā galvenais lietošanas mērķis ir noteikts infrastruktūras objekts, pirms projektēšanas uzsākšanas ir nepieciešams teritorijas topogrāfiskais plāns, kas attēlo apvidus objektu formu, izmērus un savstarpējo izvietojumu. Atbilstoši plāna mērogam, tajā attēlo tādu objektu daudzumu, kas rada pietiekamu priekšstatu par apvidu, kas pilsētu teritorijās ir pietiekami liels, lai iespējami daudz un precīzi tiktu attēlots.

Topogrāfiskajā uzmērīšanā veic gan virszemes, gan apakšzemes apvidus objektu uzmērīšanu gan 2, gan 3 dimensijās. Topogrāfiskās uzmērīšanas uzsākšanai nepieciešams robežu plāns vai shēma, kur norādīta uzmērāmā teritorija.

Mūsu speciālisti veic topogrāfisko uzmērīšanu dažādu platību teritorijām un objektiem visos nepieciešamajos mērogos.

topography_metrumgroup