Būvniecība

Kur strādājam / Būvniecība /

Komerciālās būves

Komercstruktūru zonā ietilpstošās būves var kalpot dažādiem mērķiem, kas atbilstu teritorijas lietošanas noteikumiem. Tomēr ilgtspējīgas attīstības un konkurences veicināšanas dēļ, ieteicams izvietot tirdzniecības būves, biroju ēkas un citas komercdarbības būves atbilstoši situācijai un pieprasījumam. Plānojot pilsētvides attīstību un struktūru ir  jānosaka atbilstoša un saprātīga platība komercdarbībai

> Topogrāfija

> Robežu uzmērījumi

> Zonējumi

> Tirgus vērtība

> Labākais izmantošanas veids

> Tirdzniecība

> Apsaimniekošana