Būvniecība

Kur strādājam / Būvniecība / Komerciālās būves /

Labākais izmantošanas veids

Komercstruktūru zonā ietilpstošās būves var kalpot dažādiem mērķiem, kas atbilstu teritorijas lietošanas noteikumiem. Tomēr ilgtspējīgas attīstības un konkurences veicināšanas dēļ, ieteicams izvietot tirdzniecības būves, biroju ēkas un citas komercdarbības būves atbilstoši situācijai un pieprasījumam.

Plānojot pilsētvides attīstību un struktūru, jānosaka atbilstoša un saprātīga platība komercdarbībai. Zonējumu platības, novietojumus un ierobežojumus izstrādā teritoriju plānošanas procesā, konsultējoties ar pašvaldību un ieinteresētajām personām, kas ir zemju īpašnieki un attīstītāji.

ter_planning_metrum_city