Būvniecība

Kur strādājam / Būvniecība / Komerciālās būves /

Robežu uzmērījumi

Zemes īpašumi, kuriem lietošanas mērķis ir noteikta komerciālā apbūve, ir vieni no visvērtīgākajiem zemes gabaliem pilsētu teritorijās. Īpašuma vērtību ietekmē katrs kvadrātmetrs, tāpēc ir svarīgi precīzi noteikt tā robežas un platību. Ierakstot zemes vai būves īpašumu zemesgrāmatā jeb tiesiskajā kadastrā, kas apstiprina zemes īpašumtiesības, kā arī zemes īpašnieku maiņas un nomas gadījumos, īpašuma sadales gadījumā, ir nepieciešams zemes robežu plāns, zemes situācijas plāns un apgrūtinājumu plāns.

Metrum veic zemes gabalu robežu instrumentālu uzmērīšanu, izgatavojam robežu un situācijas plānus.

buvasis_metrum