Būvniecība

Kur strādājam / Būvniecība / Komerciālās būves /

Topogrāfija

Pirms komerciālu būvju projektēšanas uzsākšanas attiecīgajam zemes gabalam ir nepieciešams teritorijas topogrāfiskais plāns, kas attēlo apvidus objektu formu, izmērus un savstarpējo izvietojumu. Atbilstoši plāna mērogam, tajā attēlo tādu objektu daudzumu, kas rada pietiekamu priekšstatu par apvidu, kas pilsētu teritorijās ir pietiekami liels, lai iespējami daudz un precīzi tiktu attēlots.

Topogrāfiskajā uzmērīšanā veic gan virszemes, gan apakšzemes apvidus objektu uzmērīšanu gan 2, gan 3 dimensijās. Topogrāfiskās uzmērīšanas uzsākšanai nepieciešams robežu plāns vai shēma, kur norādīta uzmērāmā teritorija.

Metrum veic topogrāfisko uzmērīšanu dažādu platību teritorijām dažādos mērogos.

topography_metrumgroup