Būvniecība

Kur strādājam / Būvniecība / Komerciālās būves /

Zonējumi

Pilsētvides plānošanas procesā tās teritorijas un daļas tiek sadalītas pēc plānotās atļautās lietošanas veidiem – tiek veikta zonēšana.

Komerciālā apbūve sevī iekļauj darījumu centrus un dažādas tirdzniecības būves. Plānojot pilsētu attīstības struktūru, tās administratīvajos rajonos un daļās jāparedz vienmērīgs un pamatots komerciālās infrastruktūras attīstības zonējums. Tirdzniecībai paredzētajām teritorijām iedzīvotāju ērtību nodrošināšanai jāatrodas katrā pilsētas daļā.

Plānojot komerciālās apbūves struktūru pilsētvidē, vērā jāņem attiecīgais iedzīvotāju skaits, apkārtējo teritoriju izmantošanas veids, transporta struktūras un vispārējās vajadzības.

landscape_plans_and_their_solutions_metrumgroup