Ģeoloģija

Kur strādājam / Ģeoloģija /

Ģeodēziskā izpēte

Vienkāršos ģeoloģiskos mērījumos veic kalnu grēdu, kroku un klinšu novietojuma izpētei, nogulumiežu slāņu izpētei. Papildus ģeodēziskā izpētē tiek pētītas augsnes, ainavas, upes un ledāji.

Parasti mērīšanas uzdevumi sevī iekļauj ģeoloģisko kartēšanu; strukturālo kartēšanu, kur attēlo objektu konkrētas atrašanās vietas, piesaistot ģeodēziskajām koordinātām; augsnes kartēšanu; topogrāfisko objektu uzmērīšanu un karšu sagatavošanu; ainavu izmaiņu un erozijas mērījumus; pazemes kartēšanu ar seismiskiem mērījumiem.

SIA Metrum veic zemes virsmas uzmērījumus, erozijas monitoringu, topogrāfiskos mērījumus un karšu izgatavošanu.

digital_apvidus_modelis