Ģeoloģija

Kur strādājam / Ģeoloģija /

Grunts izpēte

Pirms būvniecības darbu uzsākšanas nepieciešama ģeoloģiskā izpēte, resp. grunts izpēte ir obligāta pirms lielu objektu, inženierbūvju un citu nozīmīgu celtņu būvniecības un vēlama priekš vienkāršākiem būvniecības darbiem.

Jebkuras būves pamatu drošums ir tieši atkarīgs no grunts sastāva un gruntsūdeņu līmeņa. Līdz ar to, inženierģeodēziskajā izpētē tiek iekļauti ģeodēziskie, topogrāfiskie, ģeotehniskie un hidrometeoroloģiskie darbi.

Mēs veicam pilna cikla pakalpojumus grunts izpētes projektos jebkura veida un tipa celtniecības darbos.

electromagnetic_survey_metrum