Ģeoloģija

Kur strādājam / Ģeoloģija /

Zemes izmēru izmaiņas

Zemes tilpuma izmēri saistās gan ar karjeru izstrādi un naftas ieguvi, gan globālākām zemes struktūras izmaiņām: zemestrīcēm, vulkānu izvirdumiem un krasta eroziju.

Ar zemes tilpuma un izmēra izmaiņām nodarbojas arī mūsu ģeodēzijas speciālisti. Datus izmaiņu fiksēšanai iegūst gan globāli, gan lokāli – satelītattēli, aerofotoattēli, virsmu un apvidus modeļi. Tas ir svarīgi, jo zemes izmaiņu novērtēšana ir būtiska jebkurā ikdienas mērniecības procesā, ja jāveic mērījumu piesaiste kādai no koordinātu sistēmām.

SIA Metrum veic instrumentālu objektu uzmērīšanu, kā arī izmanto tālizpētes metodes izmaiņu konstatēšanai, 3D virsmas un apvidus modeļu ieguvei.

Atkritumu_un_Karjeru_monitorings_un_modelesana_metrum_tilpums