Infrastruktūra

Kur strādājam / Infrastruktūra /

Atkritumu apsaimniekošana

Atkritumi ir cilvēku saimnieciskās darbības rezultāts, kuru ierobežošana, izvietošanas un apjomu kontrole ir viena no aktuālākajām ilgtspējīgas attīstības problēmām. Ir nepieciešams veikt atkritumu novietņu izplatības, novietojuma un pārstrādes monitoringu, poligonu novietojumu plānošanu u.c. ilgtspējīgai attīstībai būtiskas darbības.

Atkritumu apsaimniekošana ir process, kas ir cieši saistīts ar cilvēku saimniecisko darbību. Produktu ceļš pēc to izmantošanas ir ļoti dažāds – daļa nonāk atkritumu poligonos, daļa tiek šķirota un pārstrādāta, bet vēl daļa nemaz netiek savākta.

Zemeslodes ilgtspējīgas attīstības veicināšanā svarīga loma ir atkritumu apsaimniekošanas plānošanai un attīstības modelēšanai. Monitoringa datus iespējams analizēt un pēc tiem prognozēt atkritumu problēmas attīstību, plānot nākotnes rīcību, balstoties uz pieejamiem datiem. Plānošana ietver sevī izdevīgāko pārstrādes rūpnīcu izvietojuma izvēli, atkritumu poligonu novietojumu un ērtākās atkritumu sistēmas savākšanas plāna izstrādi.

Strādājam šādos virzienos: 

>Atkritumu poligonu monitorings

>Tilpumu aprēķini un attīstības modelēšana