Infrastruktūra

Kur strādājam / Infrastruktūra / Atkritumu apsaimniekošana /

Atkritumu poligonu monitorings

Atkritumu poligoni ir cilvēku saimnieciskās darbības rezultāts, kuru ierobežošana, izvietošanas un apjomu kontrole ir vienas no aktuālākajām ilgtspējīgas attīstības problēmām. Ir nepieciešams veikt atkritumu poligonu monitoringu, kuros veic tilpuma un platības mērījumus, kā arī kontrolē izmantotās teritorijas un brīvās teritorijas.

Ar lāzerskenēšanas metodēm tiek uzmērītas atkritumu poligonu platības un iegūti precīzi augstumu punkti. Salīdzinot dažādos laika posmos iegūtus datus, tiek aprēķināts uzkrāto atkritumu tilpums.

Metrum veic tilpuma uzmērījumus izmantojot tā īpašumā esošo lidmašīnu, kas aprīkota ar lāzerskeneri.

Atkritumu_un_Karjeru_monitorings_un_modelesana_metrum_2