Infrastruktūra

Kur strādājam / Infrastruktūra / Atkritumu apsaimniekošana /

Tilpumu aprēķini un attīstības modelēšana

Atkritumu poligonos nozīmīgākais rādītājs ir poligona maksimālā ietilpība un izvietoto atkritumu tilpums. Šo rādītāju noteikšanai un kontrolei veic tilpuma mērījumus. Mērījumus var veikt instrumentāli ar tiešu cilvēka līdzdalību vai attāli, izmantojot lāzerskenēšanas metodi. Tiek novērtēta izgāztuves vispārējā ģeometrija un iegūti precīzi augstuma dati, kurus apstrādājot, tiek novērtēts atkritumu poligona tilpums (esošais un pieļaujamais). 

SIA Metrum rīcībā esošā lidmašīna ir aprīkota ar lāzerskeneri un ar speciālām programmām dati tiek apstrādāti un veikti izvietoto atkritumu un reālā poligona tilpuma mērījumi. Veicam monitoringa datu ieguvi, telpiskās informācijas apstrādi, plānošanu. 

Atkritumu_un_Karjeru_monitorings_un_modelesana_metrum_tilpums