Infrastruktūra

Kur strādājam / Infrastruktūra /

Enerģētika

Enerģētikas nozīme nav pārvērtējama un mūsdienu apstākļos tās drošība un nepārtrauktība ir viens no tautsaimniecības attīstības rādītājiem. Ir svarīgi novērtēt un analizēt tās zudumus, kā arī sekot līdzi enerģētikas industrijas infrastruktūras kvalitātei.

Strādājam šādos virzienos: 

> Elektrolīniju novērtējums un situācijas plānošana

Elektrolīniju 3D Modelēšana

> Uzmērījumi un kontroles funkcijas

> Elektrolīniju monitorings un  zaudējumu novēršana 

> Vēja parka novietojuma analīze un datu sagatavošana