Infrastruktūra

Kur strādājam / Infrastruktūra / Enerģētika /

Elektrolīniju monitorings un zaudējumu novēršana

Elektrolīnijas esamība vai neesamība ir faktors, kas būtiski ietekmē teritorijas attīstību un sabiedrības labklājību. Elektrolīniju nozīmības dēļ nedrīkst pieļaut tās pārrāvumus jebkādu iemeslu dēļ – sniega daudzums, sakrituši zari u.c. iemesli, kas izraisa vadu pārrāvumus. Regulāri jāveic līniju monitorings. Svarīgi ir novērtēt atbalsta elementu – stabu un atbalsta torņu, stāvokli un iespējamos bojājumu (noliekšanos, sēšanos).

Par pamatu ņem virsmas lāzerskenēšanas datus, kur konstatē augstspriegumu līniju vadu izliekumu, kontrolē to saskari ar tuvumā esošo veģetācijas zonu – kokiem, krūmiem, kā arī nosaka citus sakaru nozarei būtiskus rādītājus, kur galvenais noteikums ir datu precizitāte.

SIA Metrum rīcībā ir lidmašīna, kas aprīkota ar lāzerskeneri, kas veic virsmas skenēšanu no gaisa. Ar speciālas programmatūras palīdzību tiek apstrādāti dati un iegūts 3D modelis, kurš ir par pamatu nepieciešamajiem aprēķiniem.

Object_design_expropriated_property_metrumgroup