Infrastruktūra

Kur strādājam / Infrastruktūra / Enerģētika /

Elektrolīniju novērtējums un situācijas plānošana

Elektroenerģiju pārvada pa gaisa vadiem, virszemes kabeļiem, ieraktiem vai iegremdētiem kabeļiem. Augstsprieguma līnijās plūst ievērojams strāvas daudzums, kuras zudumi rada finansiālus zaudējumus. Tāpat, tehniskos zudumus rada nekvalitatīvas līnijas un/vai patērētāja fiziskais attālums no tuvākā pārvades transformatora.

Ar mūsu tehnoloģijām varam ātri un lielā apjomā veikt augstas precizitātes uzmērījumus un līniju apsekojumos noteikt augstsprieguma līniju bojājumus.


Augstsprieguma_liniju_modelesana_un_monitorings_metrum