Infrastruktūra

Kur strādājam / Infrastruktūra / Enerģētika /

Uzmērījumi un kontroles funkcijas

Inženiertehniskiem objektiem nepieciešama uzmērīšana to tapšanas jeb būvniecības laikā, kā arī to ekspluatācijas laikā. Tāpat, inženiertehnisko būvju uzmērījumi ir svarīgi būves drošai izmantošanai, jo komunikāciju esamība nodrošina procesu nepārtrauktību, kas savukārt veicina tautsaimniecībai nozīmīgus procesus. Vēl uzmērīšanas darbi jāveic, lai būves, komunikācijas tiktu nodotas ekspluatācijā un reģistrētas zemes grāmatā.

SIA Metrum veic inženierkomunikāciju (elektrības un sakaru kabeļu, ūdens, gāzes vadu, kanalizācijas u.c.) uzmērīšanu, kā arī būvju kontroles mērījumus celtniecības laikā.

metrum buvnieciba_1