Infrastruktūra

Kur strādājam / Infrastruktūra / Enerģētika /

Vēja parku novietojuma analīze un datu sagatavošana

Izsīkstot izsmeļamajiem dabas resursiem, jādomā par alternatīvās enerģijas ieguves veidiem. Vēja enerģijai ir liels potenciāls, tomēr tās ieguvei ļoti svarīga ir vispiemērotākās vietas izvēle. Jāņem vērā apkārtējās vides īpatnības, vēja plūsmas virzieni, ainavu un cilvēciskie faktori. Vēja parki un vēja ģeneratori nav pārvietojami, tāpēc būtiski izvēlēties visatbilstošāko novietojumu. Tā izvēles pamatā vērā ņem detalizētu apkārtnes plānu, kuru iegūst veicot lāzerskenēšanu un izveidojot reljefa un apvidus 3D modeļus, un precīzus meteoroloģiskos vēja mērījumus vismaz gada garumā. Ainavas modelēšanai izmanto 3D apvidus modeļus.

Vēja parku novietojuma izpētes procesā ļoti svarīga loma ir pieejamajiem datiem, kas raksturo un pamato vietas izvēli. Vietas izvēlei izmanto meteoroloģiskos datus, kuros mērīti un analizēti precīzi vēja mērījumi vismaz gada garumā, kā arī detalizētas apkārtnes kartes līdz pat 3km dominējošos vēja virzienos. Apkārtnes kartes ir gan precīzas topogrāfiskās kartes, gan reljefa un apvidus 3D modeļi.

Mūsu rīcībā esošā lidmašīna veic zemes virsmas lāzerskenēšanu reizē ar aerofotgrafēšanu. Iegūtos datus apstrādā ar speciālu programmatūru un iegūst 3D apvidus un reljefa modeļus, kurus savietojot ar vēja kartēm var modelēt optimālos risinājumus vēja parku izvietošanai.

Finland_LIDAR_metrum