Infrastruktūra

Kur strādājam / Infrastruktūra /

Komunikācijas

Sakaru sistēmu drošība un kvalitāte ir neatsverama mūsdienu pasaules sastāvdaļa , tāpēc komunikāciju līdzekļu plānošana un izveide ir sabiedrības uzmanības centrā. Jebkuras sakaru tīklu vai infrastruktūras plānošanas un izbūves pamatā ir precīzi dati, kas iegūstami iespējami efektīvākā veidā.

Mēs nodrošinām sekojošu pakalpojumu: 

Virszemes apraides tīklu plānošana

> Attīstības plānošana un 3D modelēšana