Infrastruktūra

Kur strādājam / Infrastruktūra / Komunikācijas /

Attīstības plānošana un 3D modelēšana

Veidojot ne tikai virszemes apraides tīklus, bet arī tur , kur komunikāciju kanāli tiek izvietoti zem zemes, ūdenī vai arī blīvi apbūvētā pilsētvide, ir nepieciešams rūpīgs plānojums darbu apjomam un nepieciešamajiem resursiem. 

Izmantojot iegūtos datus mēs varam modelēt efektīvākos un ekonomiskākos risinājumus jebkuram izbūves veida risinājumam. Mūsu rīcība ir programmatūras, ar kuru palīdzību var precīzi aprēķināt tilpuma daudzumu, veģetācijas blīvumu vai cita veida objektu izvietojumu un tam nepieciešamo resursu piesaisti.

metrum_tower