Infrastruktūra

Kur strādājam / Infrastruktūra / Komunikācijas /

Virszemes apraides tīklu plānošana

Plānojot un pārvaldot bezvadu tīklus, nepieciešami apvidus augstuma dati, informācija par reljefu, koku augstumiem, vai pilsētās – par ēku augstumiem un savstarpējo novietojumu. Bezvadu tīkliem, piemēram, mobilo sakaru vai interneta sakariem, to efektīvas darbības nodrošināšanai nepieciešama tieša redzamība starp pārraides iekārtām (mobilo sakaru torņiem, apraides antenām). Lai nodrošinātu pareizas torņu lokācijas vietas izvēli un modelētu signālu apraidi, tiek izmantoti digitālie virsmas modeļi, kuru veidošanai dati tiek iegūti zemes virsmas lāzerskenēšanas procesā.

SIA Metrum īpašumā esošā lidmašīna ir aprīkota ar lāzerskeneri, kas veic zemes virsmas skenēšanu. Datu apstrāde tiek veikta ar speciālu programmatūru, izveidoti digitālie virsmas modeļi un modelēti nepieciešamie apraides lauki.

apvidus_modelis_metrum