Infrastruktūra

Kur strādājam / Infrastruktūra /

Pilsētvide

Pieaugot mūsdienu sabiedrības attīstības līmenim, arvien lielāku lomu spēlē veids, kā cilvēki pārvietojas un komunicē viens ar otru. Neskatoties vai tie ir lauki vai pilsētvide, visus bez izņēmuma skar komunikāciju, enerģētikas un transporta attīstības jautājumi.

Mēs esam tie, kas palīdz risināt kā labāk, efektīvāk un gudrāk palīdzēt sabiedrībai veidot pilnvērtīgu dzīves telpu.

Pilsētvidē strādājam šādos virzienos: 

Izpēte un monitorings

> Telpiskā uzraudzība

> Topogrāfija

> Augstuma punktu noteikšana

> 3D Modelēšana 

> Procesu kontrole