Infrastruktūra

Kur strādājam / Infrastruktūra / Pilsētvide /

3D Modelēšana

Pilsētvides vizuālai esošās un plānotās situācijas attēlošanai izmanto 3D modeļus, kuros attēlo reljefu, ēku parametrus un to savstarpējo izvietojumu. Modeļu izveidei izmanto aerofotogrāfēšanas un lāzerskenēšanas datus.

Pilsētu 3D modeļiem ir plašs pielietojums: 

-informācijai un navigācijai (sabiedrības informēšana, tūrisms, navigācijas sistēmas);
- nekustamajam īpašumam un arhitektūrai;
- būvniecības un infrastruktūras projektu vizualizācijai un izvērtēšanai;
- lietotāja saskarnei GIS;
- pilsētu plānošanai;
- fizikālām un statistiskām analīzēm un simulācijām (radioviļņu izplatīšanās, plūdi, ugunsgrēki, gaisa plūsma, satiksmes troksnis, redzamības analīze u.c.);
- militārām un drošības apmācībām;
- multimedijiem (datorspēles, izklaide, filmas, reklāmas);
- u.c.
Metrum veic datu ieguvi ar tālizpētes metodēm un izgatavo pilsētu 3D modeļus.

3D_modelis_metrum