Infrastruktūra

Kur strādājam / Infrastruktūra / Pilsētvide /

Augstuma punktu noteikšana

Mērniecības darbi pilsētvidē ir daudz intensīvāki un uz dažādiem mērķiem tēmēti, kā citviet, tāpēc tiem ir noteiktas dažādas precizitātes klases. Īpaši sarežģītu ēku/būvju ģeodēziskajai uzraudzībai jābalstās uz stabiliem atbalstpunktiem.

Ja būvlaukuma teritorijas tuvumā nav kāds no precīzā tīkla punktiem, tad jāveic tīkla sabiezināšana un jāierīko jauni ģeodēziskie atbalstpunkti, kuriem nosaka precīzas koordinātas X,Y un Z plaknēs. Jaunus atbalstpunktus ierīko ar instrumentālām metodēm pārnesot augstumu no zināma punkta uz ierīkotu punktu, vai arī izmantojot globālās pozicionēšanas sistēmu. Metodes izvēli nosaka nepieciešamā precizitāte.

Metrum ierīko jaunus un atjauno iznīcinātus ģeodēziskos atbalsta punktus.

metrum_planning_detail_plans