Infrastruktūra

Kur strādājam / Infrastruktūra / Pilsētvide /

Izpēte un monitorings

Pilsētas fiziski veidots apvidus, kurā raksturīga blīvas apbūves infrastruktūra, ievērojams iedzīvotāju un nodarbinātības blīvums, būtisks transporta u.c. veida infrastruktūras noslogojums. Monitorings un mērniecība pilsētvidē ir nepieciešama racionālas attīstības politikas īstenošanai.

Pilsētvides monitoringu īsteno veicot instrumentālus zemes un ēku uzmērījumus, nodrošinot aerofotogrāfiju apstrādi, lāzerskenēšanu, piesārņojumu mērījumus ūdenī un gaisā, trokšņu mērījumus, satiksmes intensitātes noteikšanu, apdzīvotības blīvuma noteikšanu u.c. ar pilsētvidi un labklājību saistītus parametrus.

Iegūto informāciju apstrādā un integrē vienotā sistēmā, kas pašvaldībām palīdz pieņemt racionālus lēmumus attīstības jautājumos. Tāpat kopējo informāciju un veikto analīzi izmanto teritoriju plānojumu izstrādes procesā.

Metrum īpašumā ir lidmašīna, ar kuru veic lāzerskenēšanu un aerofotografēšanu sākotnējā izpētes fāzē. Pēc tam mērnieki veic zemes un ēku instrumentālu uzmērīšanu un ģeogrāfiskās informācijas nodaļas speciālisti visus datus savieno vienotā sistēmā ērtai datu aplūkošanai un analīzei.

metrum_daugavpils