Infrastruktūra

Kur strādājam / Infrastruktūra / Pilsētvide /

Procesu kontrole

Procesu kontrole nepieciešama inženiertehnisku būvju ekspluatācijas laikā, jebkuras ēkas būvniecības laikā, kontrolējot tās apjomus un atbilstību projektam, un montāžas laikā.

Tiek kontrolēta ēkas vertikalitāte, konstrukciju un detaļu atbilstība projekta plāniem, komunikāciju novietojumi atbilstoši noteiktajām prasībām. Izmanto instrumentālas metodes, lai lokāli kontrolētu procesus ēkas būvniecības laikā un tās ekspluatācijas laikā.

Metrum veic būvniecības apjomu kontroles darbus būvlaukumā.

metrum_procesu_kontrole