Infrastruktūra

Kur strādājam / Infrastruktūra / Pilsētvide /

Telpiskā uzraudzība

Pilsētvide ir sarežģīts lietu un procesu kopums, kuras kontrolei, novērtējumam un monitoringam ir nepieciešams iegūt dažāda rakstura un formāta datus, kurus sistemātiski apkopo vienotā sistēmā.

Monitoringa kontroles īstenošanai sistemātiskā datu vākšana ir jāplāno vai atsevišķos gadījumos var izmantot jau esošus datus, kā rezultātā process noris ātrāk un, neizmantojot liekus resursus, tas kļūst lētāks.

Mēs veicam datu vākšanu , nepieciešamo pasākumu plānošanu un visu procesu realizāciju.. 

metrum_spatial_monitoring_