Infrastruktūra

Kur strādājam / Infrastruktūra / Pilsētvide /

Topogrāfija

Lai īstenotu jebkāda veida būvniecību, pirms projektēšanas nepieciešams attiecīgās teritorijas topogrāfiskais plāns kādā no mērogiem - 1:250, 1:500, 1:1000 un 1:2000, ko nosaka attiecīgā pašvaldība un nepieciešamās detalizācijas pakāpe.

Topogrāfiskie plāni nepieciešami arī komunikāciju projektu izstrādei, detālplānojumu izstrādei un zemesgabalu sadalīšanai. Topogrāfisko uzmērīšanu veic instrumentāli lauku darbos vai izmantojot lāzerskenēšanas metodes (parasti lielām teritorijām).

Topogrāfiskos plānus pilsētvidē izstrādā 2 un 3 dimensijās. Metrum izgatavo topogrāfiskos plānus gan digitālā , gan izdrukas formā.

topography_metrumgroup