Pilsētvide

Kur strādājam / Pilsētvide /

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Ģeogrāfiskās informācijas sistēma ir datu bāzes sistēma, kur lielākā daļa datu ir telpiski piesaistīti, tas nozīmē – attēlojami kartē. Pateicoties datu sasaistei ar ģeogrāfisko informāciju, ĢIS ir būtisks instruments pilsētu teritorijas plānošanā un lēmumu pieņemšanā. Tas atvieglo datu telpisku analīzi , ļauj skatīties uz informāciju no cita skatu punkta un arī to analizēt.

ĢIS pilsētās tiek veidots gan divās, gan trijās dimensijās, atkarībā no tā, kāds ir vēlamais rezultāts, kas jāpanāk. Piemēram, 3D ĢIS vizuāli efektīvi var attēlot esošo apbūvi un plānoto/projektēto ēku izskatu, novietojumu un iekļaušanos vidē.

Metrum veic ģeogrāfiskās informācijas apstrādi un 2D un 3D modeļu izveidi dažādiem mērķiem: arhitektonikai, trokšņu kartēm, augstuma un būvniecības izmaksu plānojumiem.

gis_overlay__metrum1