Pilsētvide

Kur strādājam / Pilsētvide /

Mērniecība

Tieši pilsētvidē mērniecības pakalpojumu klāsts ir visdažādākais un vispieprasītākais, kā arī vispieejamākais. Mērniecības darbi iekļauj topogrāfisko uzmērīšanu, kadastrālo uzmērīšanu, zemes robežu uzmērīšanu, ēku uzmērīšanu un  nivelēšanu.

Par piemēru minot, topogrāfiskā uzmērīšana veicama detālplānojumu, ierīcības projektu un būvprojektu izstrādei. Turpretim, kadastrālā uzmērīšana nepieciešama nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā. Nivelēšanas darbu veic ceļu un ielu būvniecībā, būvobjektu novērošanā un deformāciju mērījumos.

Metrum mērniecības nodaļa ir specializējusies visa veida mērniecības darbos pilsētas teritorijās.

metrum_geology_survey