Telpiskā plānošana

Kur strādājam / Telpiskā plānošana /

Attīstības modelēšana

Plānošanas dokumentiem ir ilglaicīga nozīme, tāpēc to sagatavošanai nepieciešams ticams pamats, ko var panākt apstrādājot pieejamos pilsētvides datus un veicot to analīzi un aprēķinus. Piemēram, pamatojoties uz esošajām tendencēm dzimstības un migrācijas jomās, var izrēķināt kāds būs iedzīvotāju sastāvs pēc desmit gadiem. Pamatojoties uz šo informāciju plāno pilsētu teritoriju attīstību un izaugsmes iespējas.

Mūsu teritorijas plānotāji sadarbojoties ar pašvaldībām izstrādā optimālākos teritoriju zonējumus attīstības vajadzībām.

we_perform_calculations_for_different_possible_plot_or_area_of_development