Telpiskā plānošana

Kur strādājam / Telpiskā plānošana /

Detālplānojumi

Detālplānojumu izstrādi nosaka pašvaldība kādai savas administratīvās teritorijas daļai un detālplānojums ir nepieciešams teritorijas konkrētu izmantošanas nosacījumu izstrādei un konkrētu attīstības virzienu noteikšanai.

Gatavojot detālplānojumu ņem vērā spēkā esošus pašvaldības teritorijas plānojuma saistošos noteikumus un valdības izdotos likumus, kā arī teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieku iebildumus, vēlmes un vajadzības.

Metrum plānošanas nodaļas speciālisti  izstrādā detālplānojumus veicot pilnu servisu darbu veikšanā, plānošanā un realizācijā.

detailed_plan_and_development_metrumgroup