Telpiskā plānošana

Kur strādājam / Telpiskā plānošana /

Investīciju aprēķini

Attīstot teritorijas izmantošanu kādā noteiktā virzienā nekustamajā īpašumā, ir jāņem vērā visas tā iezīmes - pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktās vispārējās prasības, izmantošanas nosacījumi, īpašuma teritorijā esošie apgrūtinājumi, piekļuves iespējas u.c.

Katrs no punktiem nosaka kādu prasību ievērošanu vai izpildi, kas investoram rada papildus izmaksas, tāpēc pirms uzsākt jebkādu darbību ar īpašumu, var veikt nepieciešamo investīciju aprēķinu.

Ēkām, piemēram, novērtējot to tehnisko stāvokli un aprēķinot ieguldījumus tās uzlabošanai, vai zemes īpašumiem, aprēķinot pievadceļa izbūves izmaksas. Tāpat, aprēķinus veic balstoties uz ekonomisko tirgus situāciju, kas tiek prognozēta balstoties uz ticamiem avotiem.

money table metrum_1