Telpiskā plānošana

Kur strādājam / Telpiskā plānošana /

Pilsētvides izpēte un vides analīze

Pilsētvide sevī koncentrē lielāko daļu attīstīto valstu iedzīvotājus. Pilsētnieku skaits turpina pieaugt, tāpēc būtiski ir plānojumus veidot sadarbojoties ar publisko sektoru.

Plānošanas pirmais solis ir sagatavošanās, kad tiek veikta iesaistīto pušu iniciatīvu apkopošana, pamatmateriālu vākšana, notiek konsultācijas un pārrunas, tiek veikta specifiska izpēte, kā arī materiālu un dokumentu analizēšana.

Vispirms, datu vākšanu parasti nodrošina pašvaldība. Tad, konsultācijas un pārrunas notiek visā plānošanas procesa laikā. Papildus tam, nepieciešamās specifiskās izpētes veic speciālisti attiecīgajās nozarēs pēc pašvaldību pasūtījuma. Nobeigumā, datus apkopo un analizē plānojuma izstrādātāji un rezultātus vērtē gan pašvaldība, gan publiskais sektors.

Visu procesu vada un kontrolē pieredzējuši speciālisti, kas pārzin gan likumdošanas , gan teritoriālās īpatnības un spēj to sasaistīt ar pasaules pieredzi pilsētplānošanas jomā.

izpete_1