Telpiskā plānošana

Kur strādājam / Telpiskā plānošana /

Projektu vadība

Plānošanas procesā iesaistītas divas galvenās puses – pašvaldība, kas ir plānojuma pasūtītājs, un izpildītājs – plānošanas procesa virzītājs, plānojuma sagatavotājs, datu apkopotājs un apstrādātājs.

Pamatā pirms plānojuma izstrādes uzsākšanas nosaka katras puses atbildības un veicamos pienākumus. Tas nozīmē, ka pašvaldība nosaka prasības, kādas jāievēro plānojuma izstrādē un sniedz nepieciešamos datus. Savukārt darbu veicējs apņemas uzklausīt visus iebildumus, ieteikumus un prasības no visām ieinteresētajām pusēm, apkopo pašvaldības sniegtos datus, analizē un sagatavo gala produktu –teritorijas plānojumu vai detālplānojumu rakstveidā un grafiskā formā.

Mūsu uzņēmums nodrošina pilna cikla servisu dažādu plānojuma projektu vadībā.

planning_metrum