Telpiskā plānošana

Kur strādājam / Telpiskā plānošana /

Vērtību noteikšana

Pilsētu teritorijā esošās zemes vērtību nosaka tās lietojuma veids un atļautā saimnieciskā, vai gluži pretēji neatļautā, darbība. Pilsētu teritorijas plānojumos un detālplānojumos noteiktie ierobežojumi, kuri piemēroti plānu sastādīšanas laikā ir tendēti uz maksimāla labuma gūšanas no zemes gabala.

Mūsu speciālistiem izgatavojot teritoriju attīstības plānojumus un detālplānojumus tiek veikti aprēķini, kuru rezultātā nosaka piemērotākos īpašuma vai teritorijas lietošanas nosacījumus, ņemot vērā nepieciešamo investīciju apjomus.

pilsetai_kauguri_jaunais_metrum_planosana