Transports

Kur strādājam / Transports /

Autoceļi

Autoceļi ir viens no būtiskākajiem elementiem valsts saimnieciskajā dzīvē. Lai nodrošinātu autoceļu tīklā optimālus plānošanas un būvniecības risinājumus, ir nepieciešama profesionāla pieeja un jaunākās tehnoloģijas.

Mēs nodrošinām sekojošus pakalpojumus:

> Autoceļu uzmērījumi plānošanas procesā

> Autoceļu monitorings