Transports

Kur strādājam / Transports / Autoceļi /

Autoceļu uzmērījumi plānošanas procesā

Ceļu uzmērījumiem ir būtiska loma visā to būvniecības laikā. Sākot ar ceļu projektēšanu, ceļu trases nospraušanu, ceļa klātnes klāšanu un beidzot ar kontroles mērījumiem. Tāpat, pirms ceļu projektēšanas ir jāuzmēra apvidus topogrāfija. Pirms būvniecības ir jānosprauž plānotā ceļa trase apvidū. Būvniecības laikā jāveic kontrolmērījumi – ceļa segas biezums, platums u.c. Mērniecības darbi tiek veikti tieši uzmērot un atrodoties objektā.

Mūsu speciālisti ceļu projektēšanas un būvniecības laikā veic visus nepieciešamos kontroles un nospraušanas mērījumus, kā arī sastāda topogrāfiskos plānus, kas nepieciešami pirms projektēšanas uzsākšanas.

metrum roads survey_2