Transports

Kur strādājam / Transports /

Dzelzceļi

Dzelzceļu pamatoti uzskata par lētāko un ātrāko pārvietošanās līdzekli, jo tas iet pa iespējami taisnāko maršrutu un dēļ novietojuma spēj uzņemt pietiekamu ātrumu. Līdz ar to dzelzceļš ir dārga inženierbūve, kuras novietojums ir jāplāno pēc iespējas pa taisnāku un lēzenāku apvidu. Tāpat, perspektīvu dzelzceļa trašu plānošanai jāņem vērā apdzīvoto vietu novietojums, reljefs, hidrogrāfija.

Pirms projektu izstrādes nepieciešams topogrāfiskais plāns un jāveic trases novērtēšanas darbus, ņemot vērā ietekmi uz vidi, būvniecības izmaksas un apsaimniekošanas izmaksas.

Mēs nodrošinam, sekojošus servisus:

> Lokācijas plānojums

> Optimāls apjomu plānojums

> Uzmērīšana un kontrole